Od 19 kwietnia 2021r. w Gminie Wielowieś podobnie jak w całym kraju do zajęć stacjonarnych w Przedszkolach wracają dzieci. Zajęcia wychowawczo opiekuńcze będą się odbywały zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli.

W związku z decyzjami rządu o wprowadzaniu kolejnych obostrzeń informujemy, że Publiczne Przedszkole w Wielowsi oraz Publiczne Przedszkole w Świbiu pozostaną zamknięte w dniach od 27 marca do 9 kwietnia 2021r. Miejmy nadzieję, że decyzje rządu doprowadzą do spadku zachorowań i powrotu dzieci do Przedszkoli.

Od 18 stycznia 2021r. w Gminie Wielowieś podobnie jak w całym kraju do nauki stacjonarnej w szkołach wracają najmłodsi uczniowie. W naszej Gminie w dwóch Szkołach Podstawowych tj. w Wielowsi oraz w w Świbiu naukę pobiera w klasach I - III łącznie 176 uczniów. Decyzja o powrocie do zajęć stacjonarnych została ogłoszona w dniu 11.01.2021r. podczas konferencji prasowej przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki. Dyrektorzy Szkół otrzymali już wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas I - III szkół podstawowych, w oparciu o które będą zapewnione warunki do organizacji zajęć w szkole.

Uprzejmie informujemy, że Zespół Obsługi Placówek w Wielowsi w dniu 24.12.2020r. będzie nieczynny, natomiast w dniu 31.12.2020r. będziemy pracować w godzinach od 7:00 do 15:00. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych zostaje przedłużony na czas od dnia 29 listopada  2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r.  W powyższym okresie na terenie całego kraju, w tym naszej Gminy, uczniowie szkół podstawowych będą pobierali naukę nadal w trybie zdalnym.  Jeżeli chodzi o Przedszkola to sytuacja pozostaje bez zmian tj. kontynuowane są zajęcia w trybie stacjonarnym z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej zapowiedział także, że ferie zimowe w bieżącym roku szkolnym będą w tym samym okresie dla całego kraju tj. w dniach od 4 do 17 stycznia 2021r. Jak wynika z powyższych decyzji uczniowie powrócą do szkół najwcześniej od 18 stycznia 2021r. o ile sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli.

Na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie całego kraju wprowadzone zostały ograniczenia polegające m. in. na ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju t.j. m.in. Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII. Oznacza to że w powyższym okresie na terenie naszej gminy uczniowie klas IV - VIII będą pobierali naukę w trybie zdalnym. Pozostali uczniowie tj. klasy I-III mają zajęcia w trybie stacjonarnym.

Grzegorz Nowak
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek w Wielowsi

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć wszystkim pracownikom oświaty z terenu Gminy Wielowieś najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz sukcesów zawodowych i osobistych.
Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wartości, jaką w naszym życiu stanowi edukacja. To wspaniała okazja do podziękowania Państwu za całoroczny trud dydaktyczny i wychowawczy włożony w kształtowanie młodego pokolenia.
Życzymy Państwu by w wypełnianiu tak pięknej misji nie zabrakło Wam mądrości i roztropności. By oddanie i pasja do zawodu przyniosły jeszcze lepsze efekty nauczania oraz osobistą satysfakcję. Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.

Ginter Skowronek - Wójt Gminy Wielowieś
Grzegorz Nowak - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek w Wielowsi

Już jutro rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021. Naukę w szkołach na ternie Gminy Wielowieś będzie pobierać łącznie 479 uczniów w tym 168 w Szkole Podstawowej w Świbiu oraz 311 w Szkole Podstawowej w Wielowsi.
W wyniku rekrutacji do Przedszkoli na terenie naszej gminy przyjęto 175 dzieci lecz z uwagi na obostrzenia sanitarne oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego nie wszystkie dzieci będą mogły rozpocząć nowy rok szkolny na zajęciach stacjonarnych.
W placówkach zostały opracowane procedury bezpieczeństwa z którymi wszyscy rodzice zostali zapoznani na zebraniach. Dyrektorzy na bieżąco będą informować rodziców dzieci oczekujących na miejsca o ich dostępności w Przedszkolach.
Drodzy rodzice dziękując za wyrozumiałość życzę wszystkim szybkiego powrotu do normalności i przetrwania tego trudnego czasu bez żadnych zakażeń. Wszystkie działania podejmowane przez Dyrektorów przy udziale organu prowadzącego są podyktowane troską o zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w Przedszkolach oraz Szkołach.

W dniu 31.08.2020r. Zastępca Wójta Gminy Wielowieś Pan Zygfryd Stróżyk przekazał zakupione laptopy wraz z akcesoriami Dyrektorom szkół podstawowych w Wielowsi oraz w Świbiu. Zakup sprzętu został zrealizowany ze środków pochodzących z programu "Zdalna szkoła +" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Zakupiony sprzęt posłuży do wykorzystania zarówno w trybie stacjonarnym jak i w razie potrzeby w trybie zdalnym.