Od 19 kwietnia 2021r. w Gminie Wielowieś podobnie jak w całym kraju do zajęć stacjonarnych w Przedszkolach wracają dzieci. Zajęcia wychowawczo opiekuńcze będą się odbywały zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli.