Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach prowadzony przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym w Chorzowie w ramach zadań zleconych realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON „Jeden mały krok – wiele małych kroków..." – kompleksowa rehabilitacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 24 z terenu województwa śląskiego. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0 do 24 lat z terenu województwa śląskiego poprzez rozwój umiejętności poznawczych, motorycznych, komunikacyjnych i kompetencji społecznych, aby przygotować ich do samodzielnego i aktywnego udziału w życiu społecznym oraz uniknięcia wykluczenia społecznego.