Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach opublikował informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych. Komunikat jest dostępny pod adresem: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2064/

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem kierownika  Akcji Zimowej - ANNY MEINHARDT  tel. 32 237 85 04, kom. 660 765 840
W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk   tel. 32 237 85 02 , kom. 660 765 838

Wykaz osób wykonujących i odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wielowieś:
Andrzej Morys - Wielowieś, Świbie  Wiśnicze, Gajowice, Błażejowice, Czarków, Jerzmanów, Kotków, Raduń, Radonia, Borowiany, Kieleczka       
tel. 32 233 62 89, kom. 668 177 597

Marek Zwior  - Dąbrówka tel. kom. 607 536 533, 32 233 48 65

ZBGKIM -  Sieroty, Zacharzowice, Chwoszcz
Dyrektor ZBGKIM  Kazimierz Pławszewski   -  tel.  502 209 254
Dyspozytor Tomasz Cebulla –   tel 502 209 253

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VIII/46/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) informuje o opracowaniu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego” i jego wyłożeniu w okresie od 21 listopada do 11 grudnia 2020 r. do konsultacji społecznych.

Aby dostosować organizację transportu do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia konieczne są zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na głównej stronie internetowej organizatora transportu oraz w zakładce Komunikaty. W związku z tym, że sytuacja jest bardzo dynamiczna publikowane treści będą systematycznie aktualizowane.
Artykuł informujący o zmianach:
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/ograniczenia-w-kursowaniu-komunikacji-autobusowej
Szczegółowy komunikat dot. zmian:
https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1690/

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, że w związku z odwołaniem zajęć w szkołach i uczelniach od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) do odwołania (wstępny, przewidywany termin obowiązywania do 25.03.2020 r.), obowiązywać będą w dni powszednie rozkłady jazdy ważne w dni robocze nieszkolne (ferie). W dni wolne od pracy komunikacja miejska funkcjonować będzie na dotychczasowych zasadach.

Zawieszenie sprzedaży biletów przez kierowców, regularna obsługa przystanków „na żądanie” oraz dodatkowe wietrzenie pojazdów – to niektóre z kolejnych działań podjętych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, których celem jest zapobieganie zakażeniu.
Dotychczas ZTM zalecił operatorom mycie pojazdów ze szczególną dokładnością oraz wprowadzenie automatycznego otwierania wszystkich drzwi autobusów, tramwajów i trolejbusów podczas obsługi przystanków. Ponadto organizator komunikacji miejskiej zintensyfikował kontrole czystości pojazdów oraz przystąpił do realizacji akcji informacyjnej – w pojazdach oraz Punktach Obsługi Pasażera wywieszone zostały plakaty informujące pasażerów o tym, jak zapobiegać zakażeniu. Z takimi samymi informacjami można zapoznać się również w mediach społecznościowych ZTM.

Informujemy, że w odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby uruchomione będą z dniem 1 lutego 2 pary kursów linii nr 152 pomiędzy Pyskowicami a miejscowościami gminy Wielowieś. Z rozkładem jazdy autobusu można zapoznać się na stronie https://rj.metropoliaztm.pl/ Zapraszamy do korzystania z połączenia.

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem Kierownika  Akcji Zimowej – ANNY MEINHARDT  tel. 32 237 85 04,tel. kom. 660 765 840
W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk   tel. 32 237 85 02 , tel. kom. 660 765 838
Dyspozytor Akcji Zimowej:   Tomasz Cebulla –   tel kom.502 209 253

W związku z podwyższeniem prędkości pociągów z 60 km/h na 110 km/h w km od 15,563 do 22,800 linii kolejowej nr 152, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu niżej wymienionych przejazdów kolejowo-drogowych na terenie naszej gminy:

  • Świbie, ul. Szkolna
  • Radonia, ul. Brzozowa
  • Raduń. ul. Wiejska
  • Czarków-Borowiany

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Pana Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br. 
Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie województwa śląskiego uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich z obszaru całej Polski. Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na postawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.slaskie.pl – zakładka: Kolej na ferie.