Menu ZBGKiM

Przedstawiamy informację dotyczącą działań naprawczych na ujęciu wody w Wielowsi, jaką Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gliwicach:

     Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach informuje, że po otrzymaniu informacji o złej jakości wody, natychmiast przystąpiono do działań naprawczych.
W dniu 04.09.2020 po godzinie 13 przystąpiono do przeprowadzania dezynfekcji sieci.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach informuje, że jakość wody pochodzącej z Ujęcia Wody w Wielowsi spełnia wymagania mikrobiologiczne i stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie miejscowości Wielowieś, Sieroty, Chwoszcz, Czarków, Kieleczka, Radonia, Raduń, Zacharzowice i Borowiany bez ograniczeń.
PPIS_komunikat.pdf
PPIS_informacja.pdf
PPIS_decyzja.pdf

Wykaz miejscowości zasilanych standardowo z poszczególnych ujęć na dzień 09.09.2020r.
Ujęcie wody Wiśnicze:
Wiśnicze, Błażejowice, Gajowice, Świbie (górna część)
Ujęcie wody Świbie:
Świbie (dolna część), Dąbrówka
Ujęcie wody Wielowieś:
Wielowieś (w tym Kotków), Sieroty, Zacharzowice, Chwoszcz, Kieleczka, Radonia, Raduń, Czarków, Borowiany
W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość przełączania niektórych miejscowości na inne ujęcia.

Uzyskaliśmy telefoniczne potwierdzenie z PSSE w Gliwicach, że w pobranych w dniu wczorajszym ośmiu próbkach w różnych lokalizacjach zasilanych z ujęcia w Wielowsi nie stwierdzono wcześniej występujących grupy coli (nie występują też bakterie Escherichia coli).
Jednak w dniu dzisiejszym będzie nadal dostarczana woda wg harmonogramu, ponieważ pełne badanie na pozostałe parametry mikrobiologiczne wymaga dłuższego czasu i oficjalny wynik z badań będzie dopiero w dniu jutrzejszym tj. 09.09.2020 i wtedy dopiero będzie możliwe wydanie przez SANEPID decyzji odwołującej zakaz spożywania wody z kranów dla miejscowości zasilanych z ujęcia w Wielowsi.
Przyczyną prawdopodobną powstałych przekroczeń  mogło być przedostanie się do układu zanieczyszczeń wraz z silnymi opadami deszczu poprzez układ odpowietrzający instalację, albo mogło powstać skażenie wody poprzez jakąś instalację hydroforową na czyjejś posesji, która jest połączona z naszą instalacją. Badanie potwierdza, że w studniach w wodzie surowej nie występują grupy coli (bez podawania chloru), zatem zanieczyszczenia powstały na pozostałej instalacji. Dodatkowym elementem sprzyjającym rozwojowi mikroorganizmów może być wysoka temperatura wody w sieci, która przejmuje temperaturę rozgrzanego gruntu i wynosiła podczas badania około 18-19 stopni.
Ponadto przez najbliższy czas woda będzie nadal poddawana procesowi chlorowania i będzie częściej badana w celu wyeliminowania ewentualnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Kazimierz Pławszewski
ZBGKiM Gminy Wielowieś

W związku z decyzją PSSE w Gliwicach o przydatności wody do spożycia poniższy harmonogram na dzień 09.09. (środa) jest nieaktualny.

Sieć wodociągowa jest zdezynfekowana. W dniu dzisiejszym Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID) pobrała próbki wody do badania. W najbliższych dniach otrzymamy wyniki tych badań, o których niezwłocznie poinformujemy.

Harmonogram dowozu wody pitnej do odbiorców wody w miejscowościach:

MIEJSCOWOŚĆ GODZINA PUNKT ODBIORU WODY
Sieroty 16:00-17:00 Parking kościelny
Chwoszcz 16:00-17:00 Skrzyżowanie w centrum
Zacharzowice 16:00-17:00 Parking kościelny
Wielowieś 16:00-19:00 Punkt przesiadkowy
Kotków 17:30-18:30 Przy krzyżu
Czarków 17:30-18:30 Boisko
Radonia 17:30-18:30 Skwer centrum
Raduń-Borowiany 19:00-20:00 Świetlica wiejska Borowiany
Kieleczka 19:00-20:00 Przy byłej straży

Laboratorium badające wodę z naszych ujęć potwierdza, że w wodzie z Ujęcia Wielowieś wykryto bakterie grupy coli ale nie są to chorobotwórcze bakterie Escherichia coli (bakteria grupy coli typu kałowego).
Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym.
Woda na ujęciu Wielowsi została poddana procesowi dezynfekcji i powinna być w tej chwili wolna od grupy coli ale ponowne jej przebadanie będzie możliwe dopiero w poniedziałek (laboratoria nie dokonują poborów w wolne od pracy dni). Do tego czasu woda do picia będzie dystrybuowana wg zamieszczonych harmonogramów. W czasie ostatniego poboru były przebadane wszystkie ujęcia wody i tylko w Wielowiejskim ujęciu wykryto przekroczenie.
Przepraszamy wszystkich za zaistniałe utrudnienia. Podjęliśmy czynności w celu zneutralizowania zanieczyszczeń oraz dostarczenia wody do picia do poszczególnych miejscowości wg harmonogramu.
Więcej o bakteriach grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi można przeczytać w opracowaniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS): https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bakterie-grupy-coli-w-wodzie-przeznaczonej-do-spożycia-przez-ludzi.pdf

Harmonogram dowozu wody pitnej do odbiorców wody w miejscowościach:

MIEJSCOWOŚĆ GODZINA PUNKT ODBIORU WODY
 Sieroty  16:00-17:00  Parking kościelny
 Chwoszcz  16:00-17:00  Skrzyżowanie w centrum
 Zacharzowice  16:00-17:00  Parking kościelny
 Wielowieś  16:00-19:00  Punkt przesiadkowy
Kotków   17:30-18:30  Przy krzyżu
Czarków   17:30-18:30 Boisko 
 Radonia  17:30-18:30  Skwer centrum
 Raduń-Borowiany  19:00-20:00  Świetlica wiejska Borowiany
 Kieleczka  19:00-20:00  Przy byłej straży

Harmonogram dowozu wody pitnej do odbiorców wody w miejscowościach:

MIEJSCOWOŚĆ GODZINA PUNKT ODBIORU WODY
 Sieroty 12:00-13:00  Parking kościelny
 Chwoszcz 12:00-13:00  Skrzyżowanie w centrum
 Zacharzowice 12:00-13:00  Parking kościelny
 Wielowieś 12:00-16:00  Punkt przesiadkowy
Kotków  13:30-14:30  Przy krzyżu
Czarków  13:30-14:30 Boisko 
 Radonia 13:30-14:30  Skwer centrum
 Raduń-Borowiany 15:00-16:00  Świetlica wiejska Borowiany
 Kieleczka 15:00-16:00  Przy byłej straży

Harmonogram dowozu wody pitnej do odbiorców wody w miejscowościach:

MIEJSCOWOŚĆ GODZINA PUNKT ODBIORU WODY
 Sieroty  16:00-17:00  Parking kościelny
 Chwoszcz  16:00-17:00  Skrzyżowanie w centrum
 Zacharzowice  16:00-17:00  Parking kościelny
 Wielowieś  16:00-19:00  Punkt przesiadkowy
Kotków   17:30-18:30  Przy krzyżu
Czarków   17:30-18:30 Boisko 
 Radonia  17:30-18:30  Skwer centrum
 Raduń-Borowiany  19:00-20:00  Świetlica wiejska Borowiany
 Kieleczka  19:00-20:00  Przy byłej straży

Woda z ujęć na terenie gminy Wielowieś jest badana zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z sanepidem wynikającym z obowiązujących rozporządzeń. Badania zamieszczone w załącznikach z 19.08.2020 nie wykazywały jakichkolwiek przekroczeń, a obecne przekroczenie wynika z obecności bakterii środowiskowych grupy coli w wodzie pobranej do badania w dniu wczorajszym tj.03.09.2020. Woda po dezynfekcji sieci będzie ponownie przebadana i informacja o jej jakości zostanie przekazana do wiadomości publicznej. Do tego czasu woda do picia będzie dostarczana wg harmonogramu, który jest obecnie podany do wiadomości i będzie aktualizowany na kolejne dni, aż do czasu ustąpienia przekroczeń.

MP_082020_Wielowies_spr-13355-ZL-20.pdf
MP_082020_Wisnicze_spr-13356-ZL-20.pdf
MP_082020_Swibie_spr-13357-ZL-20.pdf

Kontakt do ZBGKiM
w godzinach pracy (32) 233 60 95
w pozostałych godzinach 502 209 253 lub 502 209 254