Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielowieś!

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Wielowieś, że obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców!!!

PAMIĘTAJMY!!!

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI!!!
SPALAJĄC ŚMIECI W PIECU TRUJESZ SIEBIE, SWOJE DZIECI, RODZINĘ, SĄSIADÓW!!!

NIE WOLNO SPALAĆ:
•    plastikowych pojemników i butelek po napojach,
•    zużytych opon,
•    innych odpadów z gumy,
•    przedmiotów z tworzyw sztucznych,
•    elementów drewnianych pokrytych lakierem,
•    sztucznej skóry,
•    opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
•    opakowań po farbach i lakierach,
•    pozostałości farb i lakierów,
•    plastikowych toreb z polietylenu,
•    pieluch jednorazowych,
•    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO - POZA OPAŁEM:
•    papier, tekturę i drewno
•    opakowania z papieru, tektury i drewna
•    odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
•    odpady kory i korka
•    czyste trociny, wióry i ścinki
•    mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:
•    dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne,
•    związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość - ich działanie polega na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych,
•    niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka,
•    Spalając odpady w piecach trujemy siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.
Jednocześnie kierujemy apel do właścicieli firm produkcyjnych, w których powstają odpady poprodukcyjne, aby dołożyli wszelkich starań, żeby odpady te nie stały się „materiałem opałowym”, zarówno na terenie zakładu jak i w paleniskach gospodarstw domowych.

JAKIE SANKCJE GROŻĄ ZA SPALANIE ODPADÓW?
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpadów można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, gdyż jest on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które zakłóciłby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Informujemy także, że Urząd Gminy kontroluje segregacje odpadów szczególnie oddawanie przez poszczególne nieruchomości  ‘’wysegregowanych odpadów plastykowych”. W nieruchomościach, z których nie oddaje się odpadów plastykowych zostaną  przeprowadzone kontrole pieców pod kątem spalanych odpadów.

Dziękujemy jednocześnie mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe zagospodarowanie odpadów oraz dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach i na ogniskach.